Naše posledné aktivity

10 regionálnych projektov uspelo v celoslovenskej súťaži!

Naša škola uspela v ďalšom projekte z dejepisu. Grantový projekt s názvom „Po stopách dejín“ je určený pre školy prostredníctvom Programu podpory digitalizácie škôl, ktorý realizuje spoločnosť...

Dejepisná olympiáda - školské kolo

Dejepisná olympiáda je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií so záujmom o históriu a dejepis. Organizuje sa v štyroch kolách - školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom a je...

Začíname s vydávaním nového Historického časopisu

Nový Historický časopis je spoločným dielom učiteľov a žiakov 7. B triedy, ktorí sa v tomto školskom roku budú podieľať na jeho tvorbe. Prečítajte si prvé číslo časopisu, v ktorom nájdete množstvo...

Vzdelávací projekt - SME v škole

V rámci dejepisu sme ako škola uspeli vo vzdelávacom projekte s názvom "SME v škole," ktorý realizuje denník SME a nadačný fond vydavateľstva Petit Press, a.s. Projekt bol zameraný na predmet...

Vzdelávací projekt - Povesti na Hrade Likava

Žiaci 6. ročníkov absolvovali dejepisno-regionálnu exkurziu na Hrad Likava. V divadelných scénkach, do ktorých boli zapojení aj samotní žiaci či učitelia, sme sa oboznámili s bohatou históriou a...

Prehľad našich projektov 2012/13

Prehľad našich exkurzií 2012/13