Vzdelávací projekt - Povesti na Hrade Likava

Vzdelávací projekt - Povesti na Hrade Likava

Žiaci 6. ročníkov absolvovali dejepisno-regionálnu exkurziu na Hrad Likava. V divadelných scénkach, do ktorých boli zapojení aj samotní žiaci či učitelia, sme sa oboznámili s bohatou históriou a povesťami o tomto hrade.

Najskôr nás privítala dvorná dáma, ktorá nám porozprávala o dejinách hradu a jeho okolia. Rytier z Rádu Johanitov ukázal žiakom ako vyzeral stredoveký meč, z čoho a akým spôsobom sa vyrábal. Magister Donč následne liptovskému richtárovi prečítal listinu, ktorou získal právo postaviť hrad Likavu. Neskorší hradný pán a jeho pani pasovali nových rytierov, po ktorých prišli na rad nové dvorné dámy.

Podľa jednej z legiend bol na hrade ukrytý poklad, no iná legenda zase hovorí, že ho ochraňovala čierna pani a duch bojovníka, ktorý zúčtoval s každým kto ho chcel získať pre seba. Zbojníci a zlodeji, ktorí ohrozovali majestátnosť hradu skončili ako inak - ako na dereši :) Palicovanie, bičovanie či šteklenie ich prinavrátilo na správne chodníčky. 

Svoje zážitky a nové informácie žiaci pretvoria do projektov, ktoré budú prezentovať v rámci regionálneho dejepisu. Podujatie na hrade Likava sme absolvovali prvýkrát, no už teraz vieme, že sa sem radi vrátime aj budúci školský rok s novými šiestakmi!