Historický časopis

Historický časopis je nový časopis žiakov a učiteľov o histórii. Na jeho stránkach si budete môcť prečítať zaujímavé dejepisné články z prostredia nášho regiónu, ako aj z oblasti slovenskej či svetovej histórie. Nájdete tu aj naše projekty, vzdelávacie programy, exkurzie či tipy na výlety ...

Číslo 1/2012-13

Číslo 2/2012-13