Ovečka, ovečka - Skanzen Pribylina /vzdelávací program/

Ovčia vlna - dnes nedocenený materiál mnohými považovaný aj za odpadovú surovinu, bola v minulosti jedným zo základných produktov úžitkovosti oviec. V tradičnom prostredí sa z nej vyrábali rozmanité prikrývky, zhotovovali odevné súčasti, najmä nohavice, haleny a chlpaté guby. So žiakmi 5. ročníka sme sa chceli v rámci predmetu regionálny dejepis dozvedieť viac o pôvodnom živote ovčiarov, a preto sme sa zúčastnili vzdelávacieho programu v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, kde nám odborná pracovníčka porozprávala zaujímavosti z odievania pastierov. Žiaci si mohli vyskúšať, ako sa v minulosti spracovávala ovčia vlna, ako sa vlna čuchrala, česala, priadla a plstila. Deti si na pamiatku mohli urobiť aj suvenír, pri príprave ktorého použili ovčiu vlnu.

Spôsob života pastierov mimo domova a v bezprostrednom kontakte s prírodou vytváral priaznivé predpoklady na rozvoj pastierskeho umenia. Zručnosť pastierov sa najvýraznejšie prejavovala v zdobení a umeleckom tvarovaní dreva, najmä salašníckeho riadu. Boli to predovšetkým nádoby na pitie žinčice, črpáky, forma na syr a oštiepky, varechy, ktoré si žiaci mohli pozrieť napríklad v tzv. zemianskom dome. Dedinský život je zaznamenaný tradičnými domčekmi, obydlím želiara, krajčíra, kováča, kolára či robotníka. Spôsob života vyššej vrstvy obyvateľstva dokumentuje dom richtára a kaštieľ z Parížoviec. Tradičným objektom tohto múzea v prírode je aj obecná škola z Valaskej Dubovej. Zaujímavou dominantou areálu je gotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary.

Toto modelové prostredie je výbornou kópiou minulého života ľudí, ktoré žiaci spoznávali cez zážitkové učenie /K. Rácz a I. Tabajová/.