Dejepisná olympiáda - školské kolo

Dejepisná olympiáda - školské kolo

Dejepisná olympiáda je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií so záujmom o históriu a dejepis. Organizuje sa v štyroch kolách - školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom a je členená do štyroch kategórií:

 • F kategória: 6. ročník
 • E kategória: 7. ročník
 • D kategória: 8. ročník
 • C kategória: 9. ročník

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR, organizátorom CVČ Liptovský Mikuláš. Žiaci musia v jednotlivých kolách úspešne zvládnuť test, ktorý pozostáva z troch častí:

 • monotematický celok (50b)
 • témy obsiahnuté v učive pre konkrétny ročník (40b)
 • regionálna história (10b)

V šk. roku 2012/13 sa žiaci zameriavajú na monotematický celok "Slovenské národné obrodenie."

Úspešní žiaci v školskom kole - postupujúci do okresného kola (február 2013):

 • 6. ročník: Matúš Vrtěna (6. B) a Alexandra Žiaková (6. B)
 • 7. ročník: Radka Lacová (7. B) a Eduard Majer (7. A)
 • 8. ročník: Alexandra Frniaková (8. B) a Želmíra Lišuchová (8. B)
 • 9. ročník: Roman Brezina (9. B) a Matúš Salva (9. B)

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších podobných úspechov!