Začíname s vydávaním nového Historického časopisu

Začíname s vydávaním nového Historického časopisu

Nový Historický časopis je spoločným dielom učiteľov a žiakov 7. B triedy, ktorí sa v tomto školskom roku budú podieľať na jeho tvorbe. Prečítajte si prvé číslo časopisu, v ktorom nájdete množstvo zaujímavých článkov.

odkkaz na sekciu Historický časopis