Magdaléna Zaiová (1561 - 1629)

Grófka, ktorá mala 5 manželov

František Zai V rokoch 1596 - 1600 vlastnili hrad bratia Žigmund a Imrich Balaša. Žigmund Balaša sa krátko pred smrťou oženil s Magdalénou Zaiovou z Csömöru a Uhrovca. Po jeho smrti dostal hrad vo veľmi zlom stave do zálohu za 33 - tis. zlatých bývalý dvorský radca Mikuláš Šándorfi, ktorý sa zároveň oženil s hradnou pani, vdovou po predchádzajúcom majiteľovi. Na podnet M. Šándorfiho bol v rokoch 1601 - 1603 postavený okolo hradu renesančný kaštieľ, ktorého dokončenia sa však nový majiteľ hradu už nedožil.

Na obr. František Zai (1498 - 1570), otec Magdalédy Zaiovej

Po smrti M. Šándorfiho v roku 1603 musela M. Zaiová vydať hrad Beňadikovi Pograňovi, protitureckému bojovníkovi. Do svojho sídla sa vrátila až v roku 1608, keď sa jej manželom stal barón Štefan Hosútoty, ktorý musel za hrad kráľovi doplatiť záložnú sumu 10 tis. zlatých. Ani toto manželstvo však dlho nevydržalo. M. Zaiová si po smrti druhého manžela postavenie držiteľky hradu zmluvne zaistila sobášmi s ďalšími uchádzačmi o majetok. Jej ďalším manželom sa v roku 1609 stal vysoký kráľovský hodnostár Imrich Mérej, ktorý si vdovu radšej vzal, akoby jej mal vyplatiť záložnú sumu za hrad. Posledný krát sa vydala v roku 1612 za Mikuláša Orlé z Kravian, bohatého protitureckého bojovníka. Zomrel v roku 1616 a M. Zaiová ho prežila o 13 rokov, keď v roku 1629 zomrela vo svojom sídle v Liptovskom Hrádku.                                                                                               Na obr. erb rodu Zai

Miesto jej posledného odpočinku nie je známe a vzniklo okolo neho viacero legiend. Podľa jednej z nich bola pochovaná aj s významnými dokumentami týkajúcich sa hradu a panstva a to pravdepodobne v krypte rímsko - katolíckeho kostola v Dovalove, ktorý tak náhle dala prestavať.

Spolu sa teda Magdaléna Zaiová vydala päťkrát, každého manžela pochovala po nie viac ako 4 rokoch manželstva a všetci vraj umreli prirodzenou smrťou.

Hradné komnaty s menami grófov

Komnaty, ktoré nesú mená významných majiteľov hradu

Hradný kaštieľ dnes ponúka navštevníkovi unikátnu možnosť preniesť sa v čase práve do obdobia stredovekej renesancie a priblížiť si tak dejiny hradu možno o trochu viac. Takmer dobový nábytok, oheň v krbe, či fresky na stenách by ti určite navodili tú správnu "hradnú atmosféru".

Pozri si ako približne mohli vyzerať komnaty M. Zaiovej a M. Šándorfiho a skús si na chvíľu predstaviť, že si hradný pán alebo hradná pani :)