Virtuálna učebňa dejepisu

© Mgr. Karol Rácz

Základná škola s materskou školou

Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok

044/5222 006, zshradna@gmail.com

Kontaktujte nás