ÚSPEŠNE V OKRESNOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY!

Aj tento rok sa našim žiakom podarilo dosiahnuť výborné výsledky v okresnom kole dejepisnej olympiády. V každej zo súťažných kategórii sme obsadili prvé alebo druhé miesto a postupujeme do krajského kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Martine. Stali sme najúspešnejšou školou v okrese a okrem toho žiačka 7. B triedy Saška Frniaková, sa stala absolútnou víťazkou okresného kola s najvyšších počtom 94 bodov (zo 100 b.) spomedzi všetkých žiakov.

Okresné kolo sa konalo v CVČ v Liptovskom Mikuláši - zúčastnili sa ho základné školy a osemročné gymnáziá.

Test v okresnom kole pozostával z troch častí:

  • monotematický celok - Dejiny Rímskej ríše
  • témy obsiahnuté v učive pre konkrétny ročník
  • regionálny dejepis


V kategórii F - 6. ročník súťažili:

Eduard MAJER, 6. A - 78 b., obsadil 1. miesto (víťaz okres. kola), /kat. F nepostupoje do ďalšieho kola/
Andrej LABANCZ, 6. B - 39 b.


V kategórii E - 7. ročník súťažili:

Saška FRNIAKOVÁ, 7. B - 94 b., obsadila 1. miesto (absolútna víťazka okres. kola), /postup do krajského kola/
Lucka ŠIMOVIČOVÁ, 7. B - 82 b., obsadila 3. miesto (jeden bod jej chýbal k druhému postupujúcemu miestu)


V kategórii D - 8. ročník súťažili:

Roman BREZINA, 8. B - 68 b., obsadil 2. miesto, /postup do krajského kola/
Timea ČOLLÁKOVÁ, 8. B - 49 b.


V kategórii C - 9. ročník súťažili:

Dávid ŠUBA, 9. B - 82 b., obsadil 2. miesto, /postup do krajského kola/
Ján JURČO, 9. A - 40 b.
 

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 3. 4. 2012 v Žiline.

Žiakov na dejepisnú olympiádu pripravovali Mgr. Karol Rácz a Mgr. Ivana Tabajová.