iNFO K DEJEPISNEJ OLYMPIÁDE

Krajské kolo dejepisnej olympiády sa bude konať 3. 4. 2012 v Žiline. Máte pripravené pracovné listy (p-Listy) k tematickému celku "Staroveký Rím" a jednotlivým okruhom v rámci svojho učiva.

p-Listy sú vypracované v programe Microsoft Word (otvoríte vo všetkých verziách: 2003-07-10).

Tematické celky vypracovať pomocou učebnice a preposlať na kontrolu na emailovú adresu virtuálnej učebne: zshradna@gmail.com

Do krajského kola postúpili:

  • Saška Frniaková, 7. B - E kategória
  • Roman Brezina, 8. B - D kategória
  • Dávid Šuba, 9. B - C kategória

p-listy k Rímskej ríši

Pracovný list č. 1

p-list č. 1 / Staroveký Rím - Kráľovská doba.doc

Pracovný list č. 2

p-list č. 2 / Staroveký Rím - Rímska republika.doc

Pracovný list č. 3

p-list č. 3 / Staroveký Rím - Rímske cisárstvo.doc

Pracovný list č. 4 - posledný

p-list č. 4 / Staroveký Rím - Život v rímskom meste a Kresťanstvo.doc

p-listy k DEJ 7. ročník, II. kapitola

Pracovný list č. 1

p-list č. 1 / Slováci v Uhorskom kráľovstve, str. 22 - 28.doc

Pracovný list č. 2

p-list č. 2 / Slováci v Uhorskom kráľovstve, str. 29 - 34.doc

Pracovný list č. 3

p-list č. 3 / Slováci v Uhorskom kráľovstve, str. 35 - 41.doc