Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline /I. kapitola/

p-List 1 / Maximálny počet bodov 12

Pribytok Slovenov.docx (834 kB)

p-List 2 / Maximálny počet bodov 20

Život našich predkov.docx (299,3 kB)

p-List 3 / Maximálny počet bodov 17

Nitrianske kniežactvo a V. Morava.docx (339,8 kB)

p-List 4 / Maximálny počet bodov 12

Kultúrne pamiatky a exponáty V. Moravy.docx (680,1 kB)