Predkovia Slovákov v Karparskej kotline

Slovanská mytológia

 
 
Petra Kočtúchová, 7. B

>>Spustiť prezentáciu

Panovníci Veľkej Moravy

 
 
Alexandra Frniaková, 7. B

>>Spustiť prezentáciu

Hradisko Ducové

 
 
Lucia Šimovičová, 7. B

>>Spustiť prezentáciu

Svätopluk

 
 
Sharon Šubová, 7. B

>>Spustiť prezentáciu