Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline

Kľúčové pojmy

Sťahovanie národov, Sloveni, Zemnice, Vladykovia, Avari, Samova ríša, Nitrava, Pribina, Blatnohrad, Koceľ, Mojmír I., Veľká Morava, Rastislav, Misionári Konštantín a Metod, Kresťanstvo, Hlaholika, Staroslovienčina, Slovanské učilište, Frankovia, Svätopluk, Sv. Gorazd a Kliment, Cyrilika (Azbuka), Staromaďarské kočovné kmene, Mojmír II., Bratislava (Preslava).

Alf test 1/4

Alf test 3/4

Alf test 2/4

Alf test 4/4