Veľká Morava /STAROVEK/

Obdobie Veľkej Moravy patrí k významným medzníkom v slovenských dejinách.