Tabuľka k vývoju človeka

Fascinujúci život, ktorý sa neustále mení a vyvíja popísal vo svojej teórii o evolúcii Charles Darwin.