1850 - 1937

Prvý prezident ČSR v rokoch 1918 - 1935, poslanec rakúskeho ríšskeho snemu, český filozof, sociológ, pedagóg, štátnik a novinár.